VietnamTiki VN

Tiki VN gift card

Buy Tiki VN giftcards / vouchers with Bitcoin (BTC), USDC, USDT (Tether), XLM (Stellar), Ethereum, Litecoin, Dai, Polygon (MATIC), Fantom (FTM), Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Algorand (ALGO) and many other cryptocurrencies & stable coins

🇻🇳 This product may only work in Vietnam. Sales are final.

Details
Terms & Conditions

Tiki.vn là công ty bán lẻ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam và có vị thế vững chắc để trở thành công ty hàng đầu trong ngành. Đây cũng là công ty thương mại điện tử B2C được yêu thích nhất Việt Nam. Tiki.vn có hơn 300.000 sản phẩm thuộc 12 ngành hàng điện tử, phong cách sống và sách. Công ty đạt được tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao nhất trong số tất cả các công ty thương mại điện tử tại Việt Nam do khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối, từ việc hợp tác với các thương hiệu để cung cấp hàng hóa chất lượng cao đến quản lý kho hàng và hậu cần đến xử lý thanh toán và cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp. Tiki.vn is the fastest-growing retail company in Vietnam and is well-positioned to be an industry winner. It is also the Vietnam’s most favorite B2C e-commerce company. Tiki.vn features more than 300,000 products in 12 categories of electronics, lifestyle and books. The company achieves the highest customer satisfaction rate among all e-commerce players in Vietnam due to its capability to control end-to-end supply chain, from partnering with brands to deliver high-quality merchandise to managing warehouse and logistics to processing payments and providing superior customer service.

Redemption Methods

Online

Redemption Instructions

BƯỚC 1: Chuyển phiếu quà tặng thành Tiki xu: 1. Đăng nhập tài khoản Tiki. 2. Truy cập thông tin Tikixu. 3. Chọn Nhà cung cấp Tiki. 4. Nhập mã Phiếu Quà Tặng và đổi Xu. 5. Hoàn tất. BƯỚC 2: Hướng dẫn thanh toán bằng Tiki Xu 1. Đăng nhập tài khoản Tiki. 2. Chọn sản phẩm, mua hàng và tiến hành thanh toán. 3. Chọn Thanh toán bằng Tiki Xu 4. Thanh toán chênh lệch phát sinh bằng những hình thức thanh toán khác (nếu có). 5. Hoàn tất đơn hàng. Step 1:Convert gift vouchers to Tiki coins: 1. Log into your Tiki Account. 2. Click on “Tiki xu Information”. 3. Select the supplier of the gift code. 4. Key in the code and click on “Changed to Tiki Xu”. 5. Complete. Step2: Instructions to pay with Tiki Xu: 1. Log into your Tiki Account. 2. Choose products and proceed to payment. 3. Choose payment method by Tiki Xu. 4. Pay the remaining after deducting Tiki Xu by other methods (if any) 5. Complete order.

Evouchers được sử dụng để mua hàng tại tiki.vn, bao gồm cả các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi. Khách Hàng sẽ sử dụng Mã Phiếu Quà Tặng và quy đổi thành Tiki xu để mua sắm và thực hiện thanh toán trực tuyến trên Tiki.vn. Mỗi Mã Phiếu Quà Tặng chỉ được chuyển đổi sang Tiki xu 01 lần. Mã Phiếu Quà Tặng không giới hạn thời gian sử dụng. Sản phẩm mua bằng Mã Phiếu Quà Tặng chuyển đổi sang TikiXu được áp dụng chính sách Đổi Trả & Bảo Hành của Tiki như những hình thức mua hàng khác Mã Phiếu không được chuyển đổi thành tiền mặt; Không được hoàn lại tiền thừa. Cả Tiki và Wogi không chịu trách nhiệm trong trường hợp evouchers bị mất cắp, hư hỏng. Tiki xu áp dụng cho các sản phẩm tại website tiki.vn, không được áp dụng đối với ngành hàng dịch vụ tiện ích như: thẻ cào điện thoại; thẻ game; thẻ 3G/4G, phiếu quà tặng của TiKi, đặt phòng khách sạn (Cung cấp bởi booking.com). Vui lòng xem thông tin chi tiết tại: www.tiki.vn. Evouchers are used to purchase goods at tiki.vn, including products in the promotion program. Customers will exchange evouchers into Tiki coins to shop and make online payment on Tiki.vn. Each evoucher can only be exchanged into Tiki Coins one time. There is no expiration for all Tiki evouchers. Products, which are purchased by using evouchers exchanged into Tiki Xu, are subjected to Tiki's Return & Warranty policy like other forms of purchase. eVoucher cannot be converted into cash; No refund of excess money. Both Tiki and Wogi are not responsible in case of loss or damage of evouchers. Tiki coin applies to products at the website tiki.vn, not applicable to utility services such as: phone scratch cards; game cards; 3G/4G card, TiKi gift voucher, hotel reservation (Provided by booking.com). Please see details at: www.tiki.vn.

Want to earn cashback?

Download our mobile app to get up to 10% cashback on giftcard purchases 🙌

Download The App
Bidali mobie app screenshot

How it works

1. Select a product
Choose the product and amount you want
2. Pay
Scan or enter the amount and address
3. Receive & Redeem
Products are emailed out after payment is confirmed

Spend Stablecoins

Are you earning stablecoins through staking, DeFi lending, or getting paid in stable coins?

Spend USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network) - USDC.e
USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network)
USDC.e
Spend Mountain Protocol USD - USDM
Mountain Protocol USD
USDM
Spend Celo Dollar - cUSD
Celo Dollar
cUSD
Spend Celo Euro - cEUR
Celo Euro
cEUR

Looking for a good way to spend cryptocurrency?

Buy gift cards, vouchers, mobile data and airtime with Bitcoin, USDT (Tether), Ethereum, Litecoin, and many more currencies from wallets like Coinomi, Valora, MetaMask, Evercoin, Enjin, Mycelium, MyEtherWallet, Jaxx, Trust Wallet, imToken, Coinbase Wallet and more.

Pay with Bitcoin, Pay with USDT, Ethereum, Litecoin and many other coins / tokens