VietnamGrabExpress VN

GrabExpress VN gift card

Buy GrabExpress VN giftcards / vouchers with Bitcoin (BTC), USDC, USDT (Tether), XLM (Stellar), Ethereum, Litecoin, Dai, Polygon (MATIC), Fantom (FTM), Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Algorand (ALGO) and many other cryptocurrencies & stable coins

🇻🇳 This product may only work in Vietnam. Sales are final.

Details
Terms & Conditions

Grab là nền tảng di động Trực tuyến đến Ngoại tuyến (O2O) hàng đầu Đông Nam Á. Grab là siêu ứng dụng cung cấp các dịch vụ hàng ngày quan trọng nhất cho người tiêu dùng. Thông qua chiến lược nền tảng mở, Grab hợp tác với các đối tác để cung cấp các dịch vụ vận tải, thực phẩm, gói hàng, tạp hóa, giao hàng, thanh toán di động và dịch vụ tài chính an toàn, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho người dân Đông Nam Á. Grab is Southeast Asia’s leading Online to Offline (O2O) mobile platform. Grab is the region’s everyday super app that provides services that matter the most to consumers. Through its open platform strategy, Grab works with partners to provide safe, accessible and affordable transport, food, package, grocery, delivery, mobile payments and financial services of Southeast Asians.

Redemption Methods

Online

Redemption Instructions

Bước 1: Bấm vào link URL để kích hoạt. Bạn cần phải cài đặt ứng dụng Grab và đăng nhập. Bước 2: Sau khi bấm vào “Thêm vào ứng dụng Grab”, trang Website sẽ tự động chuyển đổi theo định dạng thiết bị mà người dùng đang sử dụng • Với thiết bị di động: Bấm vào phần “Đổi quà trong ứng dụng Grab”. • Đối với máy vi tính (PC) - quét mã QR bằng điện thoại di động. Bước 3: Người dùng sẽ xác nhận xem đây có phải là tài khoản chính xác hay không trước khi thêm vào “Phần thưởng của tôi”. Bước 4: Voucher đã được đổi thành công! Người dùng vào “Phần thưởng của tôi” để kiểm tra và sử dụng phần thưởng. Step 1: Click on the URL link to activate. You need to install the Grab app and log in. Step 2: After clicking "Add to Grab application", the Website will automatically convert according to the device format that the user is using • For mobile devices: Click on “Redeem in Grab app”. • For computer (PC) - scan QR code with mobile phone. Step 3: User will confirm if this is the correct account before adding “My Rewards”. Step 4: Voucher has been redeemed successfully! User enters “My Rewards” to check and use the reward.

Mỗi mã sử dụng được 1 lần. Áp dụng cho dịch vụ GrabExpress trên ứng dụng Grab. Áp dụng tại tất cả các thành phố mà GrabExpress có mặt tại Việt Nam. Mã khuyến mãi không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phần phụ phí này với tài xế. Mã chỉ áp dụng với phiên bản app mới nhất. Each code can be used once. Applying for GrabExpress service on Grab app. Apply in all cities where GrabExpress is present in Vietnam. Promotional code does not include surcharges, please pay this surcharge with the driver. Code applies only to the latest app version.

Want to earn cashback?

Download our mobile app to get up to 10% cashback on giftcard purchases 🙌

Download The App
Bidali mobie app screenshot

How it works

1. Select a product
Choose the product and amount you want
2. Pay
Scan or enter the amount and address
3. Receive & Redeem
Products are emailed out after payment is confirmed

Spend Stablecoins

Are you earning stablecoins through staking, DeFi lending, or getting paid in stable coins?

Spend USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network) - USDC.e
USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network)
USDC.e
Spend Mountain Protocol USD - USDM
Mountain Protocol USD
USDM
Spend Celo Dollar - cUSD
Celo Dollar
cUSD
Spend Celo Euro - cEUR
Celo Euro
cEUR

Looking for a good way to spend cryptocurrency?

Buy gift cards, vouchers, mobile data and airtime with Bitcoin, USDT (Tether), Ethereum, Litecoin, and many more currencies from wallets like Coinomi, Valora, MetaMask, Evercoin, Enjin, Mycelium, MyEtherWallet, Jaxx, Trust Wallet, imToken, Coinbase Wallet and more.

Pay with Bitcoin, Pay with USDT, Ethereum, Litecoin and many other coins / tokens