VietnamGrab VN

Grab VN gift card

Buy Grab VN giftcards / vouchers with Bitcoin (BTC), USDC, USDT (Tether), XLM (Stellar), Ethereum, Litecoin, Dai, Polygon (MATIC), Fantom (FTM), Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Algorand (ALGO) and many other cryptocurrencies & stable coins

🇻🇳 This product may only work in Vietnam. Sales are final.

Details
Terms & Conditions

Grab là nền tảng di động Trực tuyến đến Ngoại tuyến (O2O) hàng đầu Đông Nam Á. Grab là siêu ứng dụng cung cấp các dịch vụ hàng ngày quan trọng nhất cho người tiêu dùng. Thông qua chiến lược nền tảng mở, Grab hợp tác với các đối tác để cung cấp các dịch vụ vận tải, thực phẩm, gói hàng, tạp hóa, giao hàng, thanh toán di động và dịch vụ tài chính an toàn, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho người dân Đông Nam Á. Grab is Southeast Asia’s leading Online to Offline (O2O) mobile platform. Grab is the region’s everyday super app that provides services that matter the most to consumers. Through its open platform strategy, Grab works with partners to provide safe, accessible and affordable transport, food, package, grocery, delivery, mobile payments and financial services of Southeast Asians.

Redemption Methods

Online

Redemption Instructions

Bước 1: Bấm vào link URL để kích hoạt. Bạn cần phải cài đặt ứng dụng Grab và đăng nhập. Bước 2: Sau khi bấm vào “Thêm vào ứng dụng Grab”, trang Website sẽ tự động chuyển đổi theo định dạng thiết bị mà người dùng đang sử dụng • Với thiết bị di động: Bấm vào phần “Đổi quà trong ứng dụng Grab”. • Đối với máy vi tính (PC) - quét mã QR bằng điện thoại di động. Bước 3: Người dùng sẽ xác nhận xem đây có phải là tài khoản chính xác hay không trước khi thêm vào “Phần thưởng của tôi”. Bước 4: Voucher đã được đổi thành công! Người dùng vào “Phần thưởng của tôi” để kiểm tra và sử dụng phần thưởng. Step 1: Click on the URL link to activate. You need to install the Grab app and log in. Step 2: After clicking "Add to Grab application", the Website will automatically convert according to the device format that the user is using • For mobile devices: Click on “Redeem in Grab app”. • For computer (PC) - scan QR code with mobile phone. Step 3: User will confirm if this is the correct account before adding “My Rewards”. Step 4: Voucher has been redeemed successfully! User enters “My Rewards” to check and use the reward.

1. Chỉ có giá trị sử dụng một lần khi sử dụng phương tiện vận chuyển tại Việt Nam. 2. Chỉ có hiệu lực trên JustGrab, GrabCar, GrabCoach, GrabFamily, GrabPet và Standard Taxi. Không áp dụng trên GrabHitch, GrabFood, GrabMart và GrabExpress. 3. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được sử dụng cho Phí nền tảng. 4. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được cộng dồn, chia nhỏ hoặc kết hợp cùng nhau để sử dụng trong một giao dịch. 5. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được sử dụng đồng thời với các chương trình giảm giá và khuyến mãi khác. 6. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift phải được sử dụng trong thời gian quy định. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không được phép gia hạn thêm. 7. Phiếu quà tặng điện tử GrabGift không thể chuyển nhượng, không hoàn lại và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc tín dụng. Số dư còn lại không sử dụng sẽ bị hủy bỏ. 8. Grab có quyền thay đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. 9. Nếu phiếu quà tặng điện tử GrabGifts của bạn bị lỗi, vui lòng truy cập trung tâm trợ giúp trong ứng dụng Grab để báo cáo sự cố. 1. Valid for one-time use on a Transport ride in Vietname only. 2. Valid on JustGrab, GrabCar, GrabCoach, GrabFamily, GrabPet and Standard Taxi only. Not applicable on GrabHitch, GrabFood, GrabMart and GrabExpress. 3. GrabGifts e-voucher cannot be applied on the Platform Fee. 4. GrabGifts e-voucher cannot be stacked, clubbed or combined for use in a single transaction. 5. GrabGifts e-voucher cannot be used in conjunction with other discounts and promotions. 6. GrabGifts e-voucher must be redeemed within the stipulated period. No extension of validity allowed. 7. GrabGifts e-voucher is non-transferable, non-refundable and non-exchangeable for cash/credit-in-kind. 8. Any unconsumed value shall be forfeited. 9. Grab reserves the right to vary and amend these terms and conditions at any time without prior notice. 10. If your GrabGifts e-voucher has an error, please visit help center in Grab app to report the issue.

Want to earn cashback?

Download our mobile app to get up to 10% cashback on giftcard purchases 🙌

Download The App
Bidali mobie app screenshot

How it works

1. Select a product
Choose the product and amount you want
2. Pay
Scan or enter the amount and address
3. Receive & Redeem
Products are emailed out after payment is confirmed

Spend Stablecoins

Are you earning stablecoins through staking, DeFi lending, or getting paid in stable coins?

Spend USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network) - USDC.e
USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network)
USDC.e
Spend Mountain Protocol USD - USDM
Mountain Protocol USD
USDM
Spend Celo Dollar - cUSD
Celo Dollar
cUSD
Spend Celo Euro - cEUR
Celo Euro
cEUR

Looking for a good way to spend cryptocurrency?

Buy gift cards, vouchers, mobile data and airtime with Bitcoin, USDT (Tether), Ethereum, Litecoin, and many more currencies from wallets like Coinomi, Valora, MetaMask, Evercoin, Enjin, Mycelium, MyEtherWallet, Jaxx, Trust Wallet, imToken, Coinbase Wallet and more.

Pay with Bitcoin, Pay with USDT, Ethereum, Litecoin and many other coins / tokens