PhilippinesMARVEL SUPER WAR PH

MARVEL SUPER WAR PH gift card

Buy MARVEL SUPER WAR PH giftcards / vouchers with Bitcoin (BTC), USDC, USDT (Tether), XLM (Stellar), Ethereum, Litecoin, Dai, Polygon (MATIC), Fantom (FTM), Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Algorand (ALGO) and many other cryptocurrencies & stable coins

🇵🇭 This product may only work in Philippines. Sales are final.

Details
Terms & Conditions

Ang MARVEL Super War ay isang klasikong representasyon ng MOBA genre, na may tatlong linya at 5 vs 5 team battle layout. Itinatampok ang lahat ng paborito nating bayani mula sa MARVEL comic book universe, kabilang ang Spider-Man, X-Men, Iron Man, Hawkeye, Deadpool at marami pang iba. MARVEL Super War is a classic representation of the MOBA genre, with three lines and a 5 vs 5 team battle layout. Featuring all our favourite heroes from the MARVEL comic book universe, including Spider-Man, X-Men, Iron Man, Hawkeye, Deadpool and many others.

Website

https://www.mswpay.com

Redemption Methods

Online

Redemption Instructions

1) Mangyaring magpatuloy upang kunin ang iyong kredito sa https://www.mswpay.com 2) Sa pagpili sa kanang sulok sa itaas, tiyaking pipiliin mo ang "Philippines" 3) Ipasok ang iyong Account Login/User ID Login 4) Piliin ang Netease Pay 5) Mangyaring pumili lamang ng halaga ng recharge na tumutugma sa denominasyon ng iyong card, kung hindi ay mabibigo ang pagkuha. 6) Ilagay ang iyong eVoucher code at PIN para i-redeem. Paano mahahanap ang MARVEL Super War User ID? Gamitin ang iyong account upang mag-login sa laro. Mag-click sa iyong avatar sa kaliwang sulok sa itaas at ilagay ang interface ng "My Page". I-tap ang QR code sa kaliwang sulok sa itaas ng Personal Career. Ang Game ID ay ipapakita sa kaliwang itaas. 1) Please proceed to redeem your credit at https://www.mswpay.com 2) On the top right corner selection make sure you select "Philippines” 3) Insert your Account Login/User ID Login 4) Select Netease Pay 5) Please only choose the recharge amount that matches your card denomination, otherwise, the redemption will fail. 6) Insert your eVoucher code and PIN to redeem. How to find MARVEL Super War User ID? Use your account to login the game. Click on your avatar in the top-left corner and enter “My Page” interface. Tap the QR code in the top left corner of Personal Career. The Game ID will be displayed in the top left.

1) Ang eVoucher ay valid para sa redemption lamang sa https://www.mswpay.com. 2) Ange Voucher code ay may bisa para sa isang beses na paggamit at walang natitirang halaga ng eVoucher ang ire-refund. 3) Ang eVoucher code ay natatangi at maaari lamang gamitin nang isang beses sa isang transaksyon. 4) Mangyaring pumili lamang ng halaga ng recharge na tumutugma sa denominasyon ng iyong card, kung hindi ay mabibigo ang pagkuha. 5) Kapag nag-expire na, hindi na maaaring palawigin, i-refund o palitan ang eVoucher. 6) Ang eVoucher ay hindi mapapalitan o mako-convert sa cash, credit o gift card. 7) Ang Maramihang eVoucher ay hindi maaaring gamitin nang magkasama sa isang transaksyon. 8) Inilalaan ni Wogi ang karapatan, sa kanilang makatwirang paghuhusga, na mag-iba, magdagdag o magtanggal ng mga tuntunin sa promosyon at/o wakasan ang eVoucher anumang oras. 9) Maaaring malapat ang ibang mga patakaran sa pagbabalik. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa customer service sa egift_help@wogi.biz 1) eVoucher is valid for redemption only on https://www.mswpay.com. 2) eVoucher code is valid for one-time use and no remaining value of the eVoucher will be refunded. 3) eVoucher code is unique and can only be used once in a single transaction. 4) Please only choose the recharge amount that matches your card denomination, otherwise, the redemption will fail. 5) Once expired, eVouchers cannot be extended, refunded or replaced. 6) eVoucher is not exchangeable or converted to cash, credit or gift cards. 7) Multiple eVouchers cannot be used together in a single transaction. 8) Wogi reserves the right, at their reasonable discretion, to vary, add to or delete the promotion terms and/ or terminate the eVoucher at any time. 9) Other return policies may apply. For more information, contact customer service at egift_help@wogi.biz

Want to earn cashback?

Download our mobile app to get up to 10% cashback on giftcard purchases 🙌

Download The App
Bidali mobie app screenshot

How it works

1. Select a product
Choose the product and amount you want
2. Pay
Scan or enter the amount and address
3. Receive & Redeem
Products are emailed out after payment is confirmed

Spend Stablecoins

Are you earning stablecoins through staking, DeFi lending, or getting paid in stable coins?

Spend USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network) - USDC.e
USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network)
USDC.e
Spend Mountain Protocol USD - USDM
Mountain Protocol USD
USDM
Spend Celo Dollar - cUSD
Celo Dollar
cUSD
Spend Celo Euro - cEUR
Celo Euro
cEUR

Looking for a good way to spend cryptocurrency?

Buy gift cards, vouchers, mobile data and airtime with Bitcoin, USDT (Tether), Ethereum, Litecoin, and many more currencies from wallets like Coinomi, Valora, MetaMask, Evercoin, Enjin, Mycelium, MyEtherWallet, Jaxx, Trust Wallet, imToken, Coinbase Wallet and more.

Pay with Bitcoin, Pay with USDT, Ethereum, Litecoin and many other coins / tokens