PhilippinesAirlineGift PH

AirlineGift PH gift card

Buy AirlineGift PH giftcards / vouchers with Bitcoin (BTC), USDC, USDT (Tether), XLM (Stellar), Ethereum, Litecoin, Dai, Polygon (MATIC), Fantom (FTM), Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Algorand (ALGO) and many other cryptocurrencies & stable coins

🇵🇭 This product may only work in Philippines. Sales are final.

Details
Terms & Conditions

Nag-aalok ang AirlineGift ng pinakamagandang airlines gift card sa mundo at online travel booking selection na may iba-ibang pagpipilian sa 450 Airline upang makapag-book ng flight sa halos saanman sa mundo.Nag-aalok ang AirlineGift ng mga kilalang pangalan sa paglalakbay tulad ng Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Qantas, Air France, KLM, Southwest Airlines, Air Canada, Emirates, Etihad, Cathy Pacific, Singapore Airlines at daan-daang ibang pinagkakatiwalaang kasosyo sa paglalakbay. Naglalaan ang AirlineGift® ng kakaibang tampok ng online split payment na nagpapahintulot sa iyong gamitin ang dalawang kard sa pagbayad upang makumpleto ang iyong transaksyon sa pagbili na may instant bonus na gantimpala sa paglalakbay.    AirlineGift offers the world’s best airlines gift card and online travel booking selection with a unique choice of 450 Airlines to book a flight to almost anywhere in the world. AirlineGift offers travel brands such as Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, British Airways, Qantas, Air France, KLM, Southwest Airlines, Air Canada, Emirates, Etihad, Cathay Pacific, Singapore Airlines and hundreds of other trusted travel partners. AirlineGift provides a unique feature of online split payments allowing you to use two payment cards to complete your purchase transaction with instant bonus travel rewards.

Website

https://airlinegift.com

Redemption Methods

Online

Redemption Instructions

Redeem (gamitin) nang Online Lamang sa: http://airlinegift.com 1) Magrehistro ng Account sa http://airlinegift.com at matapos ay i-klik ang Book Trip | Redeem 2) Mag-search, Bag-book o bumili batay sa iyong mga pangangailangan sa produkto. 3) Matapos mong piliin ang mga opsyon na pinakamainam para sa iyong pangangailangan, ilagay ang mga detalye ng tao o lahat ng mga tao na kasama sa pag-book o transaksyon ng produkto 4) Magtuloy sa check-out page at kopyahin at i-paste ang iyong eGift card na code sa Redeem eGift card code box at i-klik ang submit, magtungo sa pagsang-ayon sa mga T&C at i-klik ang Order now upang makumpleto ang iyong pag-book & transaksyon, agaran kang makatatanggap ng kompirmasyon gamit ang email. 5) Pinapayagan ang pinakamaraming 2 eGift card code kada transaksyon, kung ang iyong halaga ng basket ay lampas sa halaga ng mga eGift card maaari mong bayaran ang kulang gamit ang Visa, MasterCard o American Express. 6) Ang mga AirlineGift gift card ay mayroong 12 buwan na expiration mula sa pag-issue, maliban para sa mga residente sa North America na kung saan ang mga gift card ay hindi nawawalan ng bisa. Ang expiration sa Ireland ay 60 buwan at 36 na buwan para sa Australia & Germany, sakop ng mga batas ng lokal na estado & Bansa at ang anumang kinakailangang residual refund value para sa bawat Estado & Bansa, para sa buong temino at kondisyon sa salapi at bayan na tirahan na mga pangangailangan sa redemption mangyaring bumisita sa http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 7) Ang lahat ng mga laman ng website, customer service, tiket at eVouchers ay nakasulat sa wikang Ingles. Hindi maaaring ipalit o ma-refund ang mga Gift card & eVoucher. 8) Para sa mabilis na tugon at anumang katanungan tungkol sa mga Gift card at pinakamagandang paggamit, mangyaring bisitahin ang https://faqs.tripgift.com/   Redeem (use) Online Only at: http://airlinegift.com 1) Register an Account at http://airlinegift.com then click on Book Trip | Redeem 2) Search, Book or purchase based on your product needs. 3) Once you have selected the options that best suit your needs, enter the details of the person or all persons involved in the booking or product transaction 4) Proceed to the check-out page and copy and paste your eGift card code into the Redeem eGift card code box and click submit, proceed to agree to the T&Cs and click Order now to complete your booking & transaction, you will shortly receive a confirmation via email. 5) A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express. 6) AirlineGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 7) All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded. 8) For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/

1) Pinapayagan ang pinakamaraming 2 eGift card code kada transaksyon, kung ang iyong halaga ng basket ay lampas sa halaga ng mga eGift card maaari mong bayaran ang kulang gamit ang Visa, MasterCard o American Express. 2) Ang mga TripGift gift card ay mayroong 12 buwan na expiration mula sa pag-issue, maliban para sa mga residente sa North America na kung saan ang mga gift card ay hindi nawawalan ng bisa. Ang expiration sa Ireland ay 60 buwan at 36 na buwan para sa Australia & Germany, sakop ng mga batas ng lokal na estado & Bansa at ang anumang kinakailangang residual refund value para sa bawat Estado & Bansa, para sa buong temino at kondisyon sa salapi at bayan na tirahan na mga pangangailangan sa redemption mangyaring bumisita sa http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 3) Ang lahat ng mga laman ng website, customer service, tiket at eVouchers ay nakasulat sa wikang Ingles. Hindi maaaring ipalit o ma-refund ang mga Gift card & eVoucher. 4) Para sa mabilis na tugon at anumang katanungan tungkol sa mga Gift card at pinakamagandang paggamit, mangyaring bisitahin ang https://faqs.tripgift.com/  1) A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express.                 2) TripGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx                 3) All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded.                 4) For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/  

Want to earn cashback?

Download our mobile app to get up to 10% cashback on giftcard purchases 🙌

Download The App
Bidali mobie app screenshot

How it works

1. Select a product
Choose the product and amount you want
2. Pay
Scan or enter the amount and address
3. Receive & Redeem
Products are emailed out after payment is confirmed

Spend Stablecoins

Are you earning stablecoins through staking, DeFi lending, or getting paid in stable coins?

Spend USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network) - USDC.e
USDC.e (ETH Bridged on Polygon Network)
USDC.e
Spend Mountain Protocol USD - USDM
Mountain Protocol USD
USDM
Spend Celo Dollar - cUSD
Celo Dollar
cUSD
Spend Celo Euro - cEUR
Celo Euro
cEUR

Looking for a good way to spend cryptocurrency?

Buy gift cards, vouchers, mobile data and airtime with Bitcoin, USDT (Tether), Ethereum, Litecoin, and many more currencies from wallets like Coinomi, Valora, MetaMask, Evercoin, Enjin, Mycelium, MyEtherWallet, Jaxx, Trust Wallet, imToken, Coinbase Wallet and more.

Pay with Bitcoin, Pay with USDT, Ethereum, Litecoin and many other coins / tokens